LUMII hronika

Pilnā versija: 2009.06. NIC pievienojas CommunityDNS kādamraides tīklam
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Lai paaugstinātu augstākā līmeņa domēna .lv pieejamību un ātrdarbību dažādās pasaules malās, 2009. gada jūnijā LU MII Tīkla risinājumu daļa (NIC) noslēdz līgumu par sekundārā servera kādamraides (anycast) pakalpojumu ar CommunityDNS.
Atsauces saites