LUMII hronika

Pilnā versija: 1960.05.01. izveidojas LVU SC pirmā administratīvā struktūra
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Augot LVU Skaitļošanas centram atvēlēto štata vienību skaitam un daudzveidībai, ar 1960.gada 1.maiju sāk veidoties administratīvas daļas – sākotnēji ilgāku laiku trīs:
• teorētisko pētījumu daļa,
• uzdevumu sagatavošanas un programmēšanas daļa,
• skaitļošanas mašīnu ekspluatācijas daļa.

Piemērota atalgojuma nodrošināšanai darbinieku sadalījums daļās līdz pat 70. gadu beigām nereti bija tīri formāls un neatbilda reālajai pakļautībai un veicamajiem darbiem. Atsevišķos pētnieciskajos virzienos strādājošus vai specifiskus uzdevumus veicošus kolektīvus neformāli parasti dēvēja par šo virzienu vai uzdevumu (reizēm arī to iedibinātāju uzvārdos nosauktām) „grupām”.
Atsauces saites