LUMII hronika

Pilnā versija: 1960.04.19. darbā stājas Emanuels Grinbergs
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1960. gada 19.aprīlī darbā stājas Emanuels Grinbergs – vairāku LVU SC ļoti būtisku pētījumu virzienu organizētājs un vadītājs.

[Bilde Grinbergs_300.gif]

Emanuels Grinbergs (1911-1982) – matemātiķis, beidzis Latvijas Universitāti (1934), studējis arī Augstākajā normālskolā Parīzē; piedalījies Starptautiskajā matemātiķu kongresā Oslo (1936). LU privātdocents (1937), docents (1940); matemātikas doktors (1943). Strādājot A.S. Popova Rīgas radiorūpnīcā (1947-1957), izveidojis par klasiskām atzītas frekvenču filtru aprēķinu metodes. LVU lektors (kopš 1955. gada), no 1956. līdz 1960. gadam arī LPSR Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūta līdzstrādnieks. Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (1960). LVU SC pētījis un īstenojis aproksimācijas metožu, speciālo funkciju teorijas un grafu teorijas pielietošanu kuģu korpusu, elektrisku ierīču un integrālo mikroshēmu projektēšanā.

Vairāk par E.Grinbergu lasiet rakstos:
J.Dambītis. Izcilā matemātiķa doc. E. Grinberga ieguldījums lietišķās matemātikas attīstībā Latvijā,
J.Dambītis. Atceroties izcilo latviešu matemātiķi Dr.math. E.Grinbergu (25.01.1911.-25.04.1982.)
E.Riekstiņš, J.Dambītis. Rīgas matemātikas skolas pārstāvis Dr.math. E.Grinbergs

Foto:
E.Grinbergs ar LU biedriem 1938. gadā Pirmā rinda (no labās): E.Leimanis, A.Lūsis, A.Meders, A.Putns. Otrā rinda: E.Grinbergs, N.Brāzma, M.Kalēja, E.Fogelis, J.Rāts.
Atsauces saites