LUMII hronika

Pilnā versija: 2006. gadā LU MII uzņemas LZP Starpnozaru projekta vadību
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
No 2006. gada līdz 2009. gadam LU MII vada LZP Starpnozaru projektu „Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas” (projekta kopējā vadība J.Bārzdiņš). LU MII arī piedalās divos šī projekta apakšprojektos:
1. „Programminženierijas jaunās metodes un rīki” (vadītājs J.Bārzdiņš) - apakšprojekta ietvaros tiek pētītas un attīstītas programmatūras būves tehnoloģijas, kas balstītas uz modeļu transformācijām, kā arī tiek izstrādāti inovatīvi risinājumi programmindustrijas aktuālākajām praktiskajām problēmām)
2. „Datoru tīklu jaunās tehnoloģijas” (vadītājs J.Ķikuts) - apakšprojekta mērķis: turpināt veidot zinātnisko bāzi moderno datortīklu attīstībai Latvijā. Projekta ietvaros tiek veikta virkne pētījumu gigabitu tīklu tehnisko, programmatisko un organizatorisko problēmu risināšanā, pētīta liela apjoma heterogēno datortīklu projektēšana un skaņošana).
Atsauces saites