LUMII hronika

Pilnā versija: 2006.-2009.gadā LZP atbalsta runas korpusa izveidi LU MII
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
LU MII Mākslīgās intelekta laboratorijas zinātnieki pie runātās valodas korpusa izveides sāk strādāt 2001. gadā. 2006.-2009. gadā LU MII piedalās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Starpnozaru projekta "Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā" apakšprojektā „Latviešu valodas runas korpuss” (vadītājs A.Spektors). Projekta tālejošais mērķis: iemācīt datoru „runāt”. Šim nolūkam tiek uzkrāti runas paraugi , un skaņu datnes ar LU MII zinātnieku izstrādāto programmu „Skandulis” tiek sadalīti īsākos segmentos. Uzkrātais skaņu materiāls tiek arī aprakstīts un marķēts. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā uzkrāto runas datņu ilgums/apjoms pārsniedz 1000 stundas, ir uzkrāti gan ielasītu tekstu un vārdu sarakstu skaņu datnes, gan spontānās runas ieraksti.
Atsauces saites