LUMII hronika

Pilnā versija: 2006.07.05. SPRK apstiprina LU MII kā .lv augstākā līmeņa domēna reģistru
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
2006. gada 5. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņem lēmumu apstiprināt Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu (NIC) par .lv augstākā līmeņa domēna reģistra turētāju. Lai tas notiktu, bija ļoti steidzīgi jāpapildina LU MII Nolikums par juridiskas personas statusa piešķiršanu. Institūta vadība (R.Balodis, I.Opmane) panāca LU Senāta (I.Lācis, M.Auziņš, I.Kauliņa) atbalstu un tas deva pamatu ļoti nozīmīgam un ilgstošam darbam LUMII.
Atsauces saites