LUMII hronika

Pilnā versija: 2005.-2007. gadā LU MII iesaistās ES programmā NaturnetRedime
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
2005. gada 1. martā sākas ES 6. Ietvarprogrammas projekts NATURNET-REDIME, kurā kopā ar citām Eiropas zinātniskajām institūcijām piedalās arī LU MII (darbu vadītājs M.Alberts). Galvenais NATURNET-REDIME projekta mērķis bija zināšanu uzlabošana un tādas izglītības nodrošināšana, kas attiecas uz visiem Ilgtspējīgas Attīstības aspektiem. Projekta ietvaros tika attīstītas un demonstrētas prototipa tehnoloģiju un izglītojošās programmas, īstenojot Eiropas Savienības Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģiju.
Vairāk informācijas par projektu meklējiet ŠEIT.
Atsauces saites