LUMII hronika

Pilnā versija: 2002.11.01. Latvijas Republikas Ministru kabineta balva LU MII direktoram
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada balvu 2002. gada 1. novembrī par darbu datorzinātņu attīstībā saņēma LU MII direktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis, profesors Jānis Bārzdiņš. Savu šādam apbalvojumam tradicionālo akadēmisko lekciju LZA pilnsapulcē („Datorzinātne – pamats jaunai industrijai Latvijā”) viņš nolasīja 2003. gada 20. novembrī.
Atsauces saites