LUMII hronika

Pilnā versija: 2000.02.18. pirmo Eižena Āriņa vārdbalvu saņem R.M.Freivalds
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Pirmo Latvijas Zinātņu akadēmijas (kopā ar a/s „Dati” un Latvijas izglītības fondu) piešķirto Eižena Āriņa vārdbalvu Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē 2000. gada 18. februārī saņem LU MII zinātniskais līdzstrādnieks Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (par darbu „Efektīvi varbūtiski algoritmi).

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (1942) – matemātiķis, algoritmu teorijas speciālists, pirmais kvantu skaitļošanas pētnieks un ideju rosinātājs Latvijā. Beidzis Latvijas Valsts universitāti (1965), fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (1971), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1972), fizikas un matemātikas zinātņu doktors (1986), Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1992), LVU SC līdzstrādnieks (no 1970), laboratorijas vadītājs (no 1975), direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1984 un 1985-1991), LU MII galvenais zinātniskais līdzstrādnieks (no 1991), vadošais pētnieks (no 2000).
Atsauces saites