LUMII hronika

Pilnā versija: 1995. gadā LU MII uzsāk paralēlo tekstu apkopošanu
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Viens no pirmajiem ES projektiem, kuros aktīvi piedalījās LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas zinātnieki, bija Trans-European languages resources infrastructure (TELRI) 1995.-2001. gadā (Latvijas vadītājs A.Spektors). Projekta mērķis: padarīt Eiropas zinātniskajām institūcijām pieejamus resursus un rīkus valodas datu un zināšanu apstrādei. Šī projekta ietvaros LU MII MIL veidoja marķētu tekstu krājumus un uzsāka darbu pie paralēlo tekstu uzkrāšanas un apstrādes. Tika izveidots Platona „Valsts” paralēlo tekstu krājums 15 Eiropas valodās, kas izdots arī kompaktdiska formā. TELRI valodas resursu un rīku arhīvā pieejams teikuma līmenī sastatīts Džordža Orvela romāns „1984” latviešu valodā ar oriģinālu.
Atsauces saites