LUMII hronika

Pilnā versija: 1998. gadā LU MII sāk darbu pie izglītības informatizācijas sistēmas
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1998. gadā LU MII Operāciju izpētes laboratorija uzsāk darbu Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas LIIS vajadzībām. Laboratorijas ieguldījums, pēc G. Joņina iniciatīvas – datorprogrammu izveide skolu informatizācijas vajadzībām. Viena no pirmajām izveidotajām programmām bija Shēmu redaktors – līdzeklis blokshēmu veidošanai un darbināšanai ar uzskatāmu algoritma izpildes gaitas rādīšanu, izmantojot daļu no valodas SITA (nosaukums sākumā bija atvasināts no angļu Simulation and ITeration Algoritms, vēlāk radās arī latviskā versija Sistēmu Imitācijas Tehnika un Algoritmi. Valodas pamatā ir 1982. g. radusies ideja par vienotu modelējamās sistēmas pierakstu, no kura algoritmiski var izveidot gan statistiskās modelēšanas (vispārīgajam gadījumam), gan skaitliskas aprēķināšanas programmu (sistēmām, kas ir pietiekoši vienkāršas, lai būtu iespējama šāda rēķināšana). SITA izceļas arī ar nelielu un ļoti vienkāršu pamatelementu kopu, kas tomēr ir pietiekama jebkuras diskrētas darbības sistēmas aprakstam) simboliem.
Vēl šajā informatizācijas virzienā tika radītas vairākas intelektuālās spēles, piemēram, Dzīve (pazīstamās D. Konveja matemātiskās spēles savdabīga realizācija), Latvija – datorspēle par Latvijas ģeogrāfiju un vēsturi, ģeogrāfiskā spēle ZEME (ar piesaistītām programmām (kuras lietojamas arī patstāvīgi) Albumi, Kartes un Salikt attēlu)), kas ir nozīmīgs laboratorijas veikums izglītības informatizācijas jomā.
Atsauces saites