LUMII hronika

Pilnā versija: 1998.09.22. Latvijas Zinātņu akadēmija iedibina Eižena Āriņa vārdbalvu
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1998. gada 22. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts nolemj „iedibināt Latvijas Zinātņu akadēmijas Eižena Āriņa vārdbalvu par izciliem darbiem datorzinātnēs un to pielietojumu”, paredzot tai līdzekļus LZA budžetā un uzdodot LZA valdei piesaistīt tai (tāpat kā citām LZA balvām) līdzdalības līdzekļus.
LZA noslēgtā līguma rezultātā par šīs balvas līdzdalībniekiem kļūst a/s „Dati” (vēlākā a/s „Exigen Services Latvia”) un Latvijas Izglītības fonda mērķprogramma „Izglītībai, zinātnei un kultūrai”, kas izveido ar LZA kopīgu ekspertu komisiju balvas piešķiršanai.
Tiek nolemts šo balvu piešķirt ik pārgadus (sākot ar 2000. gadu) „par izcilu veikumu vai mūža devumu datorzinātnēs, informātikā vai par nozīmīgu informācijas izstrādes sistēmu veicināšanu”.
Atsauces saites