LUMII hronika

Pilnā versija: 1995.07. LU MII izveido pieslēgumu Rīga-Stokholma
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1995. gada jūlijā tiek izveidots starptautiskais pieslēgums Rīga – Stokholma ar ātrumu 128 Kbs.
Atsauces saites