LUMII hronika

Pilnā versija: 1993. gadā LU MII sāk piedalīties BALTNET projektā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
No 1993. gada LU MII aizvien aktīvāk iesaistās starptautiskos projektos. Tā, no 1993. gada līdz 2000. gadam LU MII piedalās Ziemeļu Ministru padomes atbalstītajā projektā BALTNET (Transnational Academic Network of Baltic Countries) (Latvijas projekta vadītājs J.Ķikuts, dalībnieki G.Bārzdiņš, J.Lācis u.c.). Projekta mērķis – atbalstīt akadēmisko tīklu attīstību Baltijas valstīs. Projekta ietvaros izglītības un zinātnes iestādes tika apgādātas ar akadēmiskajiem tīkliem nepieciešamajām iekārtām, tehnoloģijām un tika organizēti izglītojoši semināri.
Atsauces saites