LUMII hronika

Pilnā versija: 1991.07. LU MII organizē Vispasaules latviešu zinātņu kongresa informātikas sekciju
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Laikā no 1991. gada 12.-17. jūlijam Latvijā, Rīgā notiek Vispasaules latviešu zinātņu kongress. Pasākuma rīkošanas laiks sakrita ar 1991. gada janvāra notikumiem Baltijā, tāpēc kādu laiku tā norise bija apdraudēta, tomēr visbeidzot, par spīti daudzajiem sarežģījumiem, kongress notika. Institūta organizētās informātikas un datortehnikas sekcijas ietvaros ar referātiem un demonstrējumiem uzstājas 5 institūta līdzstrādnieki. Referātā Dažas parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas (Gunārs Grizāns un Jānis Veržbickis) tika izklāstīti dažu nelinerāro robežproblēmu, ar kuru palīdzību apraksta procesus dabas zinātnēs: fizikā, bioloģijā, ķīmijā u.c. pētījumi. Otrajā referātā Ekstremāli uzdevumi eliptiskiem vienādojumiem (Uldis Raitums) īsumā tika atspoguļotas galvenās idejas un metodes, kuras izstrādātas, pētot optimālās vadības uzdevumus eliptiskiem vienādojumiem. Galvenā uzmanība referātā veltīta jautājumam par robežpārejām eliptiskajos vienādojumos, kad to koeficenti un atrisinājumi konverģē dažādās tipoloģijās. Trešā referāta tēma – Pētījumi un izstrādes programmēšanas tehnoloģijas Latvijas Universitātē (Jānis Bārzdiņš). Šajā referātā atspoguļoti galvenie Latvijas Universitātes Skaitļošanas centra veikumi programmēšanas un informātikas jomā jau no 70-tajiem gadiem. Ceturtais referāts par Teorētiskās informātikas pētījumiem Latvijas Universitātē (Alvis Brāzma) atspoguļoja galvenos institūta zinātnieku sasniegumus teorētiskās informātikas laukā.
Atsauces saites