LUMII hronika

Pilnā versija: 1987. gada plānā - kristālu audzēšanas metodes
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1987. gadā PSRS ekonomiskās un sociālās attīstības plāna pasākuma kompleksā tiek iekļauti izpētes darbi, kas veikti dažādās kristālu audzēšanas metodēs (tehnoloģijas un aparatūras izstrādei granāta struktūras monokristālu ražošanai).
LVU SC, sadarbojoties ar PSRS Valsts reto metālu institūtu un VDR Cietvielu fizikas un materiālzinību institūtu (Drēzdene), veica izpētes darbus par dažādu kristālu audzēšanas metodēm. Pētījumu gaitā izstrādātas un aprobētas matemātiskas metodes un programmu paketes.
Atsauces saites