LUMII hronika

Pilnā versija: 1960.02. pirmais LVU SC uzdevums – atomu un to kodolu raksturlielumu aprēķini
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Jau 1953. gadā LVU Teorētiskās fizikas katedrā uzsāktie atomfizikas (atomu un to kodolu raksturlielumu) aprēķini, kas kalpoja par nozīmīgu argumentu datorizēta skaitļošanas centra izveidošanai tieši LVU, loģiski kļuva par pirmo LVU SC risināto uzdevumu. Māras Grundules (Šilteres) (02.01) un Elzas Andrejevas-Andersones (27.05) aizsākto darbu drīz vien turpināja Ērika Andrejeva-Andersona (03.04.61) vadītā atomu un kodolu spektroskopijas grupa (vēlāk – laboratorija).
Atsauces saites