LUMII hronika

Pilnā versija: 1986. gadā - Latvijas ĻKJS prēmija LVU SC darbiniekiem
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības (LĻKJS) prēmija par darbu „Matemātikas padziļinātas mācīšanas sistēma Latvijas PSR skolās” 1986.gada 29.oktobrī piešķirta Mārim Albertam, Agnim Andžānam, Mārai Cepītei un Inārai Opmanei.
Atsauces saites