LUMII hronika

Pilnā versija: 1985. gadā LVU SC darbinieki izstrādā skolu informatizācijas metodiskos norādījumus
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
PSRS vadošo iestāžu 1985./86. mācību gadā iecerētajai jaunā mācību priekšmeta „Informātikas un skaitļošanas tehnikas pamati” mācīšanai bija jānorit ar PSRS informātikas veterāna A. Jeršova un V. Monahova sastādītās eksperimentālās mācību grāmatas palīdzību, kuru izdeva 1985. gada aprīlī un kuras pamatā bija vienīgi skolotājiem pilnīgi svešās uzdevumu algoritmizācijas procedūras. Tās izmantošanai absolūti nepieciešamos metodiskos norādījumus rekordīsā laikā LVU SC laboratorijas vadītāja Rūsiņa-Mārtiņa Freivalda vadībā izstrādāja LVU SC darbinieku grupa (Andrejs Auziņš, Alvis Brāzma, Askolds Kalis, Jefims Kinbers un Daina Taimiņa) kopā ar pieredzējušiem LVU Fizikas un matemātikas fakultātes metodiķiem (docentiem A. Jakoviču, T. Romanovski un E. Šilteru). Šie metodiskie norādījumi, kurus 17. jūnijā apstiprināja LVU SC Padome un laikā no 19. līdz 26. jūnijam 3 laidienos iespieda LVU izdevniecība, praktiski apsteidza pašu minētās grāmatas autoru izstrādātos metodiskos norādījumus PSRS skolu skolotājiem, kurus Maskavā sāka izdot 21. jūnijā.
Atsauces saites