LUMII hronika

Pilnā versija: Ar SDL SC piedalās „Zvaigžņu karu” programmā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
80. gadu sākumā pēc PL/1 apguves SC sākās izpētes darbi pie jaunās specifikāciju valodas SDL izstrādes. SDL bija pirmā pasaulē nopietnā modelēšanas valoda, ar kuras palīdzību varēja modelēt sakaru sistēmas. Izpēte notika kopā ar Maskavas institūtu. Pētījumu rezultātā tapa mācību grāmata par SDL programmēšanas valodu „Язык спецификаций SDL: состояние, проблемы, перспективы” (Я.М.Барздинь. Язык спецификаций SDL: состояние, проблемы, перспективы.- Техника средств связи, N3,1989), tā gan diemžēl iznāca tikai preprinta izdevumā. Tāpat tika publicēti SC zinātnieku darbi par testu būvi sakaru sistēmām, balstoties SDL sistēmā. Tika izstrādāts arī SDL valodas apkalpošanas programmrīks. SDL bija SC ieguldījums „Zvaigžņu karu” programmā.
Atsauces saites