LUMII hronika

Pilnā versija: 1980. gadā Latvijas PSR Valsts prēmija LVU SC darbiniekiem
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
[Bilde 80gadu_valsts_premijas1.jpg]

Latvijas PSR Valsts prēmija „Par matemātiskā un programmu nodrošinājuma izstrādāšanu un ieviešanu integrālo shēmu projektēšanas automatizācijā” 1980.gada 1.jūlijā piešķirta LVU SC darbiniekiem Jānim Dambītim, Emanuelam Grinbergam, Ļevam Kacnelsonam, Inesim Ozoliņam, Larisai Pohvaļinai, Albertam Vanagam un Aleksandram Zavorinam, kā arī kādreizējam (1959 – 1968) darbiniekam Ivaram Andersonam.
Kopš 70. gadiem LVU SC tika veikti pētījumi nelineāro elektronisko shēmu teorijā. Līdz ar jaunu elementu – pusvadītāju – ieviešanu tehniskajos pielietojumos bija nepieciešams izstrādāt matemātikas aprēķinu metodes elektronisko shēmu analīzei. 70. gadu sākumā E. Grinberga vadībā grupa SC darbinieku izstrādāja tādu analīzes programmu kompleksu, kurš guva augstu zinātnisku novērtējumu Padomju Savienībā.
Atsauces saites