LUMII hronika

Pilnā versija: 1980. gadā - Latvijas PSR Valsts prēmija LVU SC darbiniekiem
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
[Bilde 80gadu_valsts_premijas1.jpg]

Latvijas PSR Valsts prēmija „Par instrumentu ražošanas tehnoloģiskās sagatavošanas automatizētās sistēmas Luriga – TS izstrādāšanu un ieviešanu rūpnieciskajā ekspluatācijā” 1980.gada 1.jūlijā piešķirta LVU SC darbiniekiem Jānim Bičevskim, Astrai Ozolai, Jekaterinai Volodinai un Andrim Zariņam, kā arī kādreizējam (1968, 1970 – 1971) darbiniekam Anatolijam Buivītim. Darbs pie plaša programmnodrošinājuma radīšanas Latvijas PSR valsts pārvaldē paredzētajām automatizētās vadības sistēmām LVU SC tika uzsākts jau 70. gadu vidū.
Atsauces saites