LUMII hronika

Pilnā versija: 1979. gadā LVU SC izstrādātās vadības un uzskaites sistēmas piedalās VTSSI Maskavā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Ekspozīcijai „Vadība – 79” Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē (VTSSI) tiek iesniegtas divas LVU SC izstrādnes: „Latvijas PSR Sociālās nodrošināšanas ministrijas automatizētā vadības sistēma” un „Latvijas PSR Valsts lauksaimniecības tehnikas komitejas un Tirdzniecības ministrijas uzdevumu risināšana ar vienotu programmnodrošinājumu”.
Atsauces saites