LUMII hronika

Pilnā versija: 1978.09.28. par LVU SC direktoru kļūst docents Aivars Liepa
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
[Bilde liepa-1-2.jpg]

Direktoram Eiženam Āriņam 1978.gada 16.jūnijā aizejot pensijā, par LVU SC direktoru 1978.gada 28.septembrī kļūst docents Aivars Liepa.

[Bilde liepa-1.jpg]

Aivars Liepa (1936 – 1979) – matemātiķis, beidzis Latvijas Valsts universitāti (1959) un aspirantūru PSRS ZA Matemātikas institūtā (1962), fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (1966), docents (1972). Bijis lektors, dekāns un katedru vadītājs LVU Fizikas un matemātikas fakultātē un Neklātienes matemātikas skolas dibinātājs tajā. LVU SC direktora vietnieks zinātniskajā darbā no 1973. gada 1.marta, direktora pienākumu pagaidu izpildītājs no 1978. gada 16. jūnija.
Atsauces saites