LUMII hronika

Pilnā versija: 1976. gadā LVU SC sāk tolaik modernākās programmatūras valodas PL/1 izpēti
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1976. gadā LVU SC sāk tolaik modernākas programmatūras valodas PL/1 izpēti. Šie pētījumi atspoguļoti 1979. gadā izdotajā grāmatā „Программирование нa ПЛ/1 ОС ЕС” (Я.М.Барздинь, М.И.Aугустон, Р.П.Балодис, Э.A.Икауниекс, A.A.Калниньш. Программирование нa ПЛ/1 ОС ЕС.- "Статистика", М.,1979) Šī ir pirmā PSRS iznākusī grāmata par šo vismodernāko valodu, un tā ieguva milzīgu popularitāti PSRS – tās tirāžu izpirka vienā dienā. Vēlāk tā tika tulkota vairākās valodās (poliski u.c.). Grāmatu izmantoja kā mācību līdzekli visā Padomju Savienībā, sevišķi Maskavas Universitātē. SC ar to iegūst lielu atpazīstamību. 1984. gadā iznāk 2. papildinātais grāmatas izdevums (Я.М.Барздинь, М.И. Aугустон, Р.П.Балодис, Э. A.Икауниекс и др. Программирование нa ПЛ/1 ОС (2-ое дополненное издaние).- "Финансы и статистика", М.,1984, 327 стр.).
Atsauces saites