LUMII hronika

Pilnā versija: 1974. gadā XX Vispasaules matemātiķu kongresā piedalās LVU SC darbinieks J.Bārzdiņš
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1974. gadā notiek XX Vispasaules matemātiķu kongresā Kanādā, kur kā pirmais no Latvijas uzaicinātais referents piedalās LVU SC vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts Jānis Bārzdiņš ar referāta tēmu „Automātu funkciju un programmu induktīvā sintēze”. Šis Latvijas matemātikas vēsturē uzskatāms par unikālu gadījumu. Latvijas zinātnieka iekļaušana Padomju Savienības delegācijas sastāvā skaidrojama ar vairākiem notikumiem, piemēram, faktu, ka 1970. gadā klajā nāk J. Bārzdiņa monogrāfija „Конечные автоматы: поведение и синтез” (Я.М.Барздинь, Б.A.Трахтенброт. Конечные автоматы: поведение и синтез.- "Наука", М., 1970, 400 стр.) Darbs tiek tūlīt tulkots arī angliski (B.A.Trahtenbrot and J.M.Barzdin. Finite automata: behaviour and synthesis.- North-Holland, 1973, 321 p.), tāpēc gan Padomju Savienībā, gan ārpus tās gūst ievērību. Šī darba radīšanai J.Bārzdiņš bija ticies un iespaidojies no Padomju Savienības izcilā, ievērojamā matemātiķa Aleksandra Kolmogorova (25.04.1903. - 20.10.1987.). Kā uzskata pats J. Bārzdiņš – šī viesošanās, saruna un dotie norādījumi attiecībā uz zinātņu kandidāta disertācijas tēmu atvēra jaunā zinātnieka durvis uz pasauli. Šajos gados jaunais zinātnieks kļūst pamanāms ne vien Latvijas, bet visas Padomju Savienības ietvaros.
Atsauces saites