LUMII hronika

Pilnā versija: 1973. gadā pirmo reizi ārzemēs tiek publicēti LVU SC veiktu aprēķinu rezultāti
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1973.gadā Londonā un Ņujorkā izdotā rakstu krājuma „Atomic and Nuclear Data Reprints” 1. sējumā publicētas LVU SC vecākā zinātniskā līdzstrādnieka Valērija Trusova (1939-1996) aprēķināto atomu pāreju koeficientu tabulas („Internal Conversion Coefficients for High-Energy Transitions”).
Atsauces saites